NORD SECURITY

DOKUMENTACJA OBIEKTOWA

 • Książka Raportów
 • Książka Ewidencji Ruchu Osobowego
 • Książka Ewidencji Wjazdu/Wyjazdu Pojazdów
 • Książka Wydawanych Kluczy
 • Notatka Służbowa
 • Instrukcja Ochrony w tym:
  1. Instrukcja postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia;
  2. Instrukcja postępowania zagrożenia atakiem bioterrorystycznym;
  3. Instrukcja postępowania w przypadku podłożenia bomby;
  4. Instrukcja postępowania na wypadek napadu rabunkowego;
  5. Instrukcja postępowania w przypadku kradzieży;
  6. Instrukcja na wypadek pożaru
 • Instrukcja Obiektowa Zleceniodawcy
 • Wykaz Kierownictwa Obiektu – numery telefonów
 • Wykaz Pozostałych Pracowników Obiektu (w zależności od specyfiki obiektu)

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest przeszkolenie przez uprawnionego Przedstawiciela Zleceniodawcy i zapoznanie pracowników ochrony o lokalizacji głównego wyłącznika prądu, zaworu gazu, wody oraz rozmieszczenie hydrantów i sprzętu p.poż..


« powrót

Nowości w skrócie

W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa naszych klientów firma Nord Security posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej i Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na sumę 1.000.000,00 PLN
zakres zadań realizowanych przez pracowników ochrony
czytaj więcej »
Stacjonarna ochrona fizyczna, nieustannie czuwamy nad bezpieczeństwem osób i mienia.
czytaj więcej »

Adres firmy

Nord Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76,
80-254 Gdańsk