NORD SECURITY

KONWOJOWANIE

Bezpieczny transport.

Do usług świadczonych przez Firmę NORD SECURITY należy konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych, którymi zajmuje się Sekcja Konwojów, do której są przydzielani najbardziej doświadczeni pracownicy Grupy Interwencyjnej.

Konwojenci wyposażeni w broń kulową, kamizelki kuloodporne oraz niezawodne środki łączności radiowej przewożą walory pieniężne i wartości materialne w specjalnie przygotowanych do tego celu pojazdach.

Podczas konwojowania utrzymywana jest stała łączność radiowa z Dyżurnym Stanowiska Kierowania i najbliższymi załogami Grupy Interwencyjnej, znajdującymi się na terenie przejazdu.

Bezpieczeństwo transportowanych wartości jest oparte na doborze właściwego personelu, zastosowaniu odpowiednich środków technicznych, przestrzeganiu procedur działania, sprawnej organizacji i bieżącego nadzoru nad operacjami. Firma NORD SECURITY dysponuje wszystkimi tymi elementami.

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych jest wykonywana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi procedurami konwojowymi i przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych – na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz.858).


« powrót

Nowości w skrócie

W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa naszych klientów firma Nord Security posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej i Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na sumę 1.000.000,00 PLN
zakres zadań realizowanych przez pracowników ochrony
czytaj więcej »
Stacjonarna ochrona fizyczna, nieustannie czuwamy nad bezpieczeństwem osób i mienia.
czytaj więcej »

Adres firmy

Nord Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76,
80-254 Gdańsk