NORD SECURITY

Ochrona Mienia

Stacjonarna ochrona fizyczna polega na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia, znajdującego się na ochranianym terenie.

Do podstawowych zadań pracowników ochrony należy:

  • zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem lub dewastacją;
  • zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym i przebywającym na terenie obiektu;
  • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • dążenie do zminimalizowania skutków zdarzeń losowych, awarii, klęsk żywiołowych.

Dysponujemy własnym systemem łączności poprzez radiotelefony oraz telefony komórkowe, w które wyposażony jest każdy obiekt. Umożliwia to błyskawiczny kontakt nie tylko między pracownikami ochrony, ale również z dyżurującym całą dobę Stanowiskiem Kierowania oraz odpowiednio rozlokowanymi samochodami Grupy Interwencyjnej.

Utrzymujemy stałą łączność z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym oraz Pogotowiem Energetycznym i Gazowym.

Stosowany przez NORD SECURITY całodobowy system nadzoru Inspektorów Kontroli i Grup Interwencyjnych, gwarantuje realizacje zlecenia, a także natychmiastową reakcje na wszelkie uwagi Zleceniodawcy.

Na terenie każdego obiektu chronionego przez NORD SECURITY, w celu zwiększenia skuteczności ochrony i kontroli, w specjalnie wyznaczonych miejscach obiektu standardowo stosuje się rejestratory obchodów, obowiązkowe zgłoszenia kontrolne drogą radiową, wprowadza się kontrolę pojazdów i osób oraz znakowanie ochranianego terenu.


« powrót

PROCEDURY OCHRONY FIZYCZNEJ NORD SECURITY

PRACOWNICY OCHRONY NORD SECURITY

DOKUMENTACJA OBIEKTOWA

Nowości w skrócie

W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa naszych klientów firma Nord Security posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej i Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na sumę 1.000.000,00 PLN
zakres zadań realizowanych przez pracowników ochrony
czytaj więcej »
Stacjonarna ochrona fizyczna, nieustannie czuwamy nad bezpieczeństwem osób i mienia.
czytaj więcej »

Adres firmy

Nord Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76,
80-254 Gdańsk