NORD SECURITY

Polityka Jakości Nord Security

Polityka jakości Nord Security Sp. z o.o. stanowi istotny element strategii Zarządu, nierozerwalnie towarzyszący przedsięwzięciom realizowanym przez Spółkę. Przyjęto zasadę, że każdy pracownik Nord Security utożsamiając się z celami i misją Spółki, z zaangażowaniem i perfekcyjnie realizuje zadania objęte obszarem swojej kompetencji. Poprzez taką postawę pracownik staje się zdyscyplinowanym wykonawcą polityki jakości, twórczo wpływającym na jej ciągłe doskonalenie oraz przyrost wartości Spółki.

Świadcząc oferowane usługi, stawiamy przed sobą główne cele jakościowe:

 • podnoszenie jakości świadczonych usług;
 • wnikliwym rozpoznawaniu potrzeb Klienta i dostosowywaniu własnej oferty do oczekiwań w wymaganym przez Klienta zakresie;
 • zapewnienie maksymalnej efektywności stosowanych systemów ochrony;
 • systematyczny rozwój i umacnianie swojej pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby Klientów.
 • doskonaleniu struktur organizacyjnych i wzajemnych relacji funkcjonalnych, w tym systemów procesowych;
 • realizacji programów szkoleniowych dla poszczególnych grup i specjalności na zasadzie ciągłego procesu doskonalenia i dbanie o rozwój indywidualny pracowników;

Powyższe cele osiągamy poprzez:

 • ciągłe poszerzanie oferty usług tak, by spełniać obecne jak i przyszłe oczekiwania klientów;
 • zatrudnianie kompetentnej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej;
 • ustawiczne szkolenia dla systematycznego podnoszenia kwalifikacji;
 • indywidualną odpowiedzialność za wykonaną pracę, motywowanie pracowników do rzetelnego wykonania obowiązków służbowych;
 • ciągły rozwój infrastruktury i wyposażenia stanowisk pracy
 • stosowanie i doskonalenie skutecznego systemu zapewnienia jakości;
 • planowanie, projektowanie i wdrażanie systemów fizycznej i technicznej ochrony w oparciu o światowe rozwiązania i technologie;
 • profesjonalną i kompleksową obsługę Klienta, monitorowanie spełnienia jego oczekiwań i wymagań.

Wszystkie wymienione cele Polityki Jakości spięte są klamrą Systemu Zarządzania Jakością Nord Security opartego o Normę ISO: 9001: 2001.


« powrót

Nowości w skrócie

W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa naszych klientów firma Nord Security posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej i Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na sumę 1.000.000,00 PLN
zakres zadań realizowanych przez pracowników ochrony
czytaj więcej »
Stacjonarna ochrona fizyczna, nieustannie czuwamy nad bezpieczeństwem osób i mienia.
czytaj więcej »

Adres firmy

Nord Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76,
80-254 Gdańsk