NORD SECURITY

PRACOWNICY OCHRONY NORD SECURITY

Starannie dobieramy pracowników, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób odpowiednio przygotowanych, posiadających niezbędną wiedzę i predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.

Personel firmy stanowią zarówno ludzie młodzi, jak również doświadczeni i przygotowani zawodowo, posiadający Licencje Pracowników Ochrony I i II stopnia, po szkołach ochroniarskich, z umiejętnościami udzielania pomocy przedmedycznej, znający wybrane zagadnienia z Prawa Karnego oraz ochrony przeciwpożarowej i BHP. Każdy z pracowników jest sprawdzany w Centralnym Rejestrze Skazanych, dodatkowo zasięga się o każdym z nich opinie, w Komendach Rejonowych Policji.

Pracownicy ochrony są ubrani w czarne, oznakowane mundury, a na życzenie klienta pełnią służbę w garniturach. Wyposażeni są w środki dostosowane do specyfiki obiektów – środki przymusu bezpośredniego, środki łączności radiowej oraz szkolone psy obronne. Zakres i sposób wykonywania obowiązków pracownika ochrony zawarty jest w REGULAMINIE PRACY OBIEKTU, który przed wejściem w życie, musi być przez Państwa zatwierdzony.


« powrót

Nowości w skrócie

W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa naszych klientów firma Nord Security posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej i Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na sumę 1.000.000,00 PLN
zakres zadań realizowanych przez pracowników ochrony
czytaj więcej »
Stacjonarna ochrona fizyczna, nieustannie czuwamy nad bezpieczeństwem osób i mienia.
czytaj więcej »

Adres firmy

Nord Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76,
80-254 Gdańsk