NORD SECURITY

PROCEDURY OCHRONY FIZYCZNEJ NORD SECURITY

Do podstawowych obowiązków pracownika ochrony na obiekcie należy:

  • legitymowanie i sprawdzanie dokumentów osobowych i przewozowych uprawniających na wejście/wyjście, wjazd/wyjazd takich jak (przepustka stała, tymczasowa, jednorazowa lub identyfikator w odniesieniu do osób, a w stosunku do pojazdów – faktura, przepustka, przepustka materiałowa, PZ, WZ lub inne dokumenty zatwierdzone przez Kierownictwo Zleceniodawcy;
  • dokonywanie przejęcia pod ochronę dodatkowych pomieszczeń na terenie obiektu, po uprzednim ich sprawdzeniu. Każda czynność przejęcia i przekazania musi zostać zapisana w Książce Raportów i potwierdzona podpisem przekazującego i przyjmującego;
  • wszelkie zauważone niedociągnięcia stwierdzone podczas pełnienia służby i dokonywanych obchodów terenu obiektu odnotowywane są w Książce Raportów, oraz w formie notatki służbowej sporządzonej w dwóch egzemplarzach za podpisem sporządzającego notatkę i zatwierdzonej przez Przedstawiciela Zleceniodawcy;
  • wykonywanie dodatkowych poleceń upoważnionego Przedstawiciela Zleceniodawcy powinno być odnotowane w Książce Raportów, potwierdzone podpisem osoby wydającej polecenie i mieścić się w zakresie świadczonej usługi;
  • składanie meldunków do Stanowiska Kierowania w przypadku objęcia i zdania służby. Natychmiastowe meldowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia oraz podjęcie czynności zgodnie z procedurami postępowania w przypadkach szczególnych.

« powrót

Nowości w skrócie

W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa naszych klientów firma Nord Security posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej i Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na sumę 1.000.000,00 PLN
zakres zadań realizowanych przez pracowników ochrony
czytaj więcej »
Stacjonarna ochrona fizyczna, nieustannie czuwamy nad bezpieczeństwem osób i mienia.
czytaj więcej »

Adres firmy

Nord Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76,
80-254 Gdańsk